Hallingdal Næringshage er den naturlige og langsiktige utviklingspartneren i Hallingdal med kompetanse innenfor bedriftsutvikling, prosjektarbeid, nettverksbygging og kapitalsøk.  

Hallingdal Næringshage har lokal forankring og er tilstede alle seks Hallingdalskommunene. Sammen vil vi nå være bedre orientert om det som skjer i hver enkelt kommune.

Vi er en av 40 næringshager i landet, og har tilgang til nasjonalt kompetansenettverk og har en unik tilgang til støtteordninger for næringslivet.

Besøk Hallingdal Næringshage sine hjemmesider her: www.nhage.no