TRAINEEBEDRIFT

Trenger din bedrift ny kompetanse? Da kan Trainee Hallingdal og Traineeordningen være løsningen.

hvorfor ansette en Trainee?

  • Kvalifisert arbeidskraft til bedriften i 1 – 2 år
  • Enklere rekruttering – vi rekrutterer for deg
  • Mulighet for bistand i utviklingsprosjekter
  • Gode rammer for å lykkes med unge talenter
  • Mulighet til å teste kandidat før fast ansettelse
  • Nye impulser til bedriften
  • Bli med og bygg opp Trainee Hallingdal og løft kompetansen i regionen

Hallingdal Trainee –

Få tak i de kloke hodene!

Spørsmål og svar om Trainee Hallingdal

Hva er en Trainee?

Trainee er en nyutdannet ung person med høyere utdanning som ansettes i en midlertidig stilling hos en arbeidsgiver i en tidsbestemt periode​.

Hva betyr det å være Trainee-bedrift?

Som Trainee-bedrift har man en midlertidig ung ansatt i 1-2 år (etter behov). Traineer blir ansatt til konkrekte prosjekter eller utviklingsarbeid for å bidra med sin kompetanse. Det er ikke krav til fast ansettelse, men det er mulighet for det.

Hvem står bak Trainee Hallingdal?

Bak Trainee Hallingdal står Sats på Hallingdal i samarbeid med Hallingdal Næringshage, Regionrådet for Hallingdal og lokale bedrifter.

Hva koster det å ha en trainee?

Som arbeidstaker betaler du lønn (lik sats for alle traineer) og andre ansattgoder. I tillegg betaler du kr 40 000 til Trainee Hallingdal som dekker markedsføring og rekruttering av traineer, sosialt og faglig program gjennom året og drift av Trainee Hallingdal.

Hvorfor Trainee Hallingdal?

Trainee Hallingdal ønsker å bidra til å øke kompetansen til bedriftene i Hallingdal, og skape et godt grunnlag for vekst og utvikling. Det er vanskelig å rekruttere unge mennesker med høyere utdanning til distriktene, og behovet er stort hos alle bedrifter i alle bransjer i Hallingdal.

Kan jeg være medlemsbedrift uten å ha Trainee?

Ja, du kan være medlemsbedrift om du ønsker å støtte Trainee Hallingdal og være en del av vårt nettverk. Det koster kr 10 000, og da får du profilering via våre nettsider, og blir invitert med på workshops for å utvikle Trainee Hallingdal videre.

Ta kontakt med oss i Trainee Hallingdal

Vi ønsker at alle som lurer på noe, har ideer eller tanker, har lyst til å bli trainee eller trainee bedrift tar kontakt med oss. Vi i Trainee Hallingdal er i oppstartsfasen og blir veldig glade for gode spørsmål og alle innspill, slik at vi kan utvikle oss videre.

Våre sosiale medier