Hallingdal Kraftnett AS (HKN) forsyner alle kunder i kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå med strøm.

Vi utvikler, drifter og vedlikeholder et strømnett som dekker om lag 1/3 av Buskerud fylke (over 5000 km2). Våre ansatte er i beredskap hele døgnet for å sikre deg en trygg og stabil strømforsyning. Selskapet har omlag 70 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hol Kommune, hvor både kontor og montøravdeling er plassert på Geilo. Vi har også avdelinger i Ål, Gol og Nesbyen.

Vi ønsker å utvikle og forbedre infrastrukturen for deg som bor i Hallingdal, og vi er stolte av å være blant de mest effektive og veldrevne nettselskap i Norge.

Se Hallingdal Kraftnett sine nettsider her!