Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal.    

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP), men bedriften produserer også rør hvor andre plastmaterialer benyttes. Bedriften har moderne utstyr som gjør at man kan kombinere ulike materialer for å gi rørene nye bruksområder og bedre egenskaper. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding tilbyr Hallingplast også et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.  

Hallingplast har et stort fokus på bærekraftig drift og minimering av forurensning til natur og miljø. Produktene produseres uten utslipp til natur med kortreiste råvarer fra nordiske leverandører, eget resirkulert materiale og norsk vannkraft. Rør fra Hallingplast bygges for en levertid på minimum 100 år, og alt materiale kan gjenbrukes. Som eneste aktør i Norden kan Hallingplast tilby 100% fossilfrie rør i både PE og PP etter massebalanseprinsippet. 

Klikk her for å gå til Hallingplast sine hjemmesider!