Unge høyt utdannede med bachelor eller master er målgruppen når pilotprosjektet Trainee Hallingdal dras i gang på initiativ fra Sats på Hallingdal og Hallingdal Næringshage. Traineeprogrammet blir en realitet allerede fra 2024.

Trainee Hallingdals initiativtakere er (f.v.) Annemiek Fribel fra Vidju, Maria Grevsgård fra Sats på Hallingdal, Anita Østro fra Hallingplast og Ida Marie Flatland fra Hallingdal Næringshage.

Søker ung kompetanse  

Trainee Hallingdal har alliert seg med flere Hallingdalsbedrifter, og vil våren 2024 lyse ut traineestillinger innen bl.a. økonomi, HR og markedsføring. Traineeprogrammet har som formål å skape attraktive karrieremuligheter i Hallingdal, samt tiltrekke seg unge høyt utdannede menneske med det mål om at de skal etablere seg i regionen.

Initiativtaker Maria Grevsgård fra Sats på Hallingdal har stor tro på et Traineeprogram for Hallingdal. «Vi har gjennom et forstudie kartlagt mulighetene, og snakket med flere vellykkede Traineesatsninger rundt om i landet, og det er ingen grunn til at ikke vi her i Hallingdal skal lykkes med dette» sier Maria. – Vi er en attraktiv region for unge mennesker med gode tilbud, og vi har flere lokale bedrifter som er veldig interessert i dette.

Samarbeid mellom lokale aktører 

I prosjektgruppen er også Anita Østro fra Hallingplast, og Annemiek Friebel fra Vidju.


«For Hallingplast er dette en glimrende mulighet til å få tak i den kompetansen vi trenger. Unge nyutdannede har ofte et annet mindset og er topp motiverte for å vise seg frem og lære nye ting» sier Anita Østro, som til daglig er ansvarlig for HR og organisasjonsutvikling i Hallingplast.


– Hallingplast er i vekst og vi har stort fokus på innovasjon. En Trainee håper vi kan bidra inn i konkrete prosjekter vi har planlagt, og komme med nye friske ideer og løsninger.

Annemiek Friebel er COO i Vidju med ansvar for personal og organisasjon, og har bl.a. selskapene Bruse AS og Hallingdal Kraftnett i portefølgjen.

“Vi ser for oss at vårt konsern alene skal lyse ut minimum to trainee stillinger denne våren. Vi ser på ulike løsninger for traineene der man kan være 1,5 år i samme bedrift, eller en rullerende ordning der man er 9 mnd i 2 bedrifter.

Hallingdal Næringshage bidrar 

Hallingdal Næringshage bidrar med arbeidet med pilotprosjektet.

“Det er veldig gøy å være med på å pilotere dette i samarbeid med så solide aktører som Vidju og Hallingplast. Dette har vi stor tro på at kan bli en suksess, og vi ser allerede synergier til regionens satsning på utdanning og bo – og blilyst” sier prosjektleder Ida Marie Flatland.

– Næringshagens erfaring er at kompetanse er et skrikende behov for alle bedrifter i alle bransjer i Hallingdal, så dette bør flere bedrifter kaste seg på. Arbeidet med rekruttering av traineer starter i februar, så her er det bare å ta kontakt om man vil høre mer eller har et konkret behov i sin bedrift.


Har du spørsmål om Trainee Hallingdal? 

Maria Grevsgård, Sats på Hallingdal: [email protected], eller tlf. 417 65 690. 

Ida Marie Flatland, Hallingdal Næringshage: [email protected], eller tlf. 970 89 878.  

Relaterte saker